Кураторски проекти

8 март, Изложба за международния ден на жената