Текстове

Вредителство или робство. Цензурата вече е различна

http://www.kultura.bg/bg/article/view/13153 Реакция на изказванията на Диана Попова в разговора с Пиотр Пиотровски „Изкуство в квазидемократична система$, Култура, бр. 23, 15 юни 2007 г.   Нашият народ има свой особен живот, особен характер, особена физиономия, коя го отлича като народ – дайте му да се развива по народните си начала, и ще видите каква част от […]

Коренището на българското съвременно изкуство

Цъкни на текста за ра прочетеш какви са вдъхновенията на българските художници:       С участието на Лъчезар Бояджиев, Орлин Дворянов, Боряна Росса, акад. Светлин Русев и проф. Свилен Стефанов. Куратори Иван Мудов и Десислава Димова От проекта: Дървото на живота. Генеалогии на българското съвременно изкуство Петима художници, които никога досега не са излагали […]

To perform feminism. Трета вълна и модерни концепции. *Част трета*

Докато 90-те години поставят началото на така наречената „Трета вълна на феминизма” на Запад, в страните от бившия социалистически блок настъпва объркване по отношение на концепцията за равенство между половете.


От устното предание до Туитър: Документация на пърформанс изкуството в ерата на мобилния интернет

(English)

Performance Documentation in the Era of Mobile Internet

Rossa, Boryana. “From the Word of Mouth to Twitter: Performance Documentation in the Era of Mobile Internet” In Sexing the Border: Gender, Art and New Media in Central and Eastern Europe, edited by Katarzyna Kosmala and Angela Dimitrakaki. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2014.


КАКВО Е КУИЪР ФОРУМ И ИМА ЛИ НУЖДА ОТ НЕГО?

София Куиър Форум беше замислен като събитие, коeто чрез средствата на съвременното изкуство да изследва пола и сексуалността като паралелно съществуващи и взаимно влияещи си системи, през които оценяваме себе си и другите. Тези системи винаги са упражнявали силно влияние върху всички аспекти на културата и обществото. Влиянието, разбира се, е двустранно. Затова във фокус беше поставено и изменението на понятията „пол” и „сексуалност” в зависимост от социалните, политически, културни и медицински фактори, присъщи за определено време и място.


(English) Gender Performance After the Cold War

(English)

This is the introduction of my dissertation "Post-Cold War Gender Performances. Cross-cultural examination of gender performances viewed through film re-enactments."

This practice based dissertation examines gender as “performance,” as defined by Judith Butler, and its transformations after the Cold War within the ex-socialist Europe. The examination of gender performances is made by analysis of influential films and by reenactments of scenes of these important cinematic works, represented as multichannel video projections. The films are from USSR, Russia, Bulgaria and Czechoslovakia and span the period from 1920s to the end of the 2000s. My hypothesis is that new insights about the changing concepts of gender roles and gender performances in post-socialist countries and globally since 1989 may be produced, not only through theoretical and textual analysis of history, but also through creation of original films that include reenactments of scenes from influential films. My artistic claim is that these new insights about gender performances may be obtained by not only reading a text but also by having a visual and aural, bodily experience, for both those who act in the films and those who view these artworks.


Манифест на Ултрафутуризма

Боряна Росса и Олег Мавроматти "5. Полът трябва да бъде обявен за ненужна тежест, която човечеството все още носи и да бъде преодолян на психологическо и доколкото е възможно на всяко друго ниво. Ние прогнозираме, че тази идея ще намери практическа реализация в бъдещото създаване на нов клас изкуствени същества, които не притежават пол и съответно произтичащите от неговото наличие социо/психологически и философски проблеми."