Текстове

От устното предание до Туитър: Документация на пърформанс изкуството в ерата на мобилния интернет

Sexing the border Cover


КАКВО Е КУИЪР ФОРУМ И ИМА ЛИ НУЖДА ОТ НЕГО?

POSter FIN 005

София Куиър Форум беше замислен като събитие, коeто чрез средствата на съвременното изкуство да изследва пола и сексуалността като паралелно съществуващи и взаимно влияещи си системи, през които оценяваме себе си и другите. Тези системи винаги са упражнявали силно влияние върху всички аспекти на културата и обществото. Влиянието, разбира се, е двустранно. Затова във фокус беше поставено и изменението на понятията „пол” и „сексуалност” в зависимост от социалните, политически, културни и медицински фактори, присъщи за определено време и място.


(English) Gender Performance After the Cold War

angela


Манифест на Ултрафутуризма

ultrafuturo liato 2006

Боряна Росса и Олег Мавроматти "5. Полът трябва да бъде обявен за ненужна тежест, която човечеството все още носи и да бъде преодолян на психологическо и доколкото е възможно на всяко друго ниво. Ние прогнозираме, че тази идея ще намери практическа реализация в бъдещото създаване на нов клас изкуствени същества, които не притежават пол и съответно произтичащите от неговото наличие социо/психологически и философски проблеми."