Деконструкция на пърформанса на Вали Експорт „Тактилна телевизия“