От устното предание до Туитър: Документация на пърформанс изкуството в ерата на мобилния интернет