На изложбата „Глобални феминизми“, 2007, Бруклински Музей, Ню Йорк

Презентация на Боряна Росса на изложбата „Глобални феминизм“

2007, Център за феминистко изкуство – Елизабет А. Саклер

Бруклински музей, Ню Йорк

https://youtu.be/RVdO5tAQemI