Лексикон на едно поколение

Росса, Боряна. “Лексикон на едно поколение” 39 Грама, 2007, 24-27.