ЕДИН ЗА ВСИЧКИ И ВСИЧКИ ЗА НЕГО

Платформите, сцените и идеолозите на пърформанс изкуството в България

Куюмджиева, Светлана. „Един за всички и всички за него“. Абитаре/България. №018, 2013. 218-240.

От позицията на собствения си опит Боряна Росса зая-
вява: „Пърформансът ти дава възможност да излезеш от
ателието и от острова на усамотението си и да социализи-
раш мислите и изкуството си. В такъв смисъл в момента
в България пърформансът има голям потенциал (отново
като през 80-те) да изразява проблемите или вълненията
на много хора, да бъде честно, сърдито и може би направено
без пари изкуство, но и без загуби за съвестта. Точно сега
му е времето да правим пърформанси – когато хората са на
улицата и когато не можем да си платим тока. Поне телата
са ни останали”.