Изследвания и развитие на проекта „Огледалото на вярата“ в Барселона