СПАРК Пърформанс

В сътрудничество с Нихан Тасбаси, завършваща магистратурата си по Арт видео в департамента по Трансмедия, Росса започна нова местна инициатива – СПАРК Пърформанс. Първото издание, наречено „Изменящи се идентичности“ показа работата на професионални артисти и студенти. СПАРК Пърформанс ще показва пърформанси на живо, а също така и видео пърформанси и лекции, посветени на пърформанс изкуството, неговият социално и политическо занчение, естетика и техники.