Коренището на българското съвременно изкуство

Цъкни на текста за ра прочетеш какви са вдъхновенията на българските художници:

 

 

 

С участието на Лъчезар Бояджиев, Орлин Дворянов, Боряна Росса, акад. Светлин Русев и проф. Свилен Стефанов.

Куратори Иван Мудов и Десислава Димова

От проекта:

Дървото на живота. Генеалогии на българското съвременно изкуство

Петима художници, които никога досега не са излагали заедно, са поканени да начертаят своето виждане за “родословно дърво” на българското съвременно изкуство. Авторите бяха избрани, защото представляват някои от основните художествени тенденции и групирания в България от последните десетилетия. Те също са не само художници с индивидуални практики, но и идеолози, изследователи, учители, автори на текстове, които са допринесли за формулирането на проблемите и позициите, които представят.

Това, което днес обобщаващо наричаме българско съвременно изкуство е комплексен феномен. Той се появява първоначално като една обща и ентусиазирана вълна на освобождаване от рамките на социалистческото изкуство. Тази вълна бързо се диференцира в понякога противоположни и непримирими позиции. Една от основните характеристики на историята на българските художествени практики, е че те често изглеждат закъснели спрямо световните им паралели. Тяхната хетерогенност и еклектичност продължава да провокира формулировки и хронологии установени от Западната (а дори и от Източноевропейската) история на изкуството.

Предлаганите художнически намеси представляват своеобразни карти към произхода и развитието на съвременните българските художествени практики. Целта им е да проследят пътищата на влияния и осмисляне в тяхната не-линеарност и не-синхроничност, да визуализират невидимите мрежи, неочакваните връзки, не като отклонение, а като необходима вътрешна логика на тяхната специфична радикалност.

Изложбата “Дървото на живота. Генеалогии на българското съвременно изкуство” е част от проекта “Колекция българско авангардно и съвременно изкуство – Център Жорж Помпиду, Париж”, който се осъществява по Столична програма “Kултура”.

Проектът е иницииран от куратора Десислава Димова и се организира от фондация МУСИЗ.

––––––––––––––––––––––––––