ВИТРУВИАНСКО ТЯЛО

 

Пърформансът „Витрувианско тяло“ е критика на “идеалните пропорции” на човешкото тяло, дефинирани като такива от римския архитект Витрувий в неговата рисунка “Витрувиански човек”. Този пърформанс показва болката, която преживява човек, който не е смятан за „стандартен“ или съответсващ на универсалните и идеални пропорции и изисквания към тялото и идентичността си.

Ръцете и краката ми са промушени в дупките на метална конструкция, специално построена за пърформанса. Тази конструкция наподобява геометричния чертеж на Витрувий, който се състои от кръг и квадрат, в който е вписано тялото на бял мъж. Тази рисунка представя разработената от архитекта взаимовръзка между човешките пропорции и геометричните форми.Човешкото (или в случая мъжкото тяло) е използвано като основен източник на пропорциите използвани в класическата архитектура.  Тази рисунка черсто е използвана и като универсален символ на човечеството и е използвана многократно като лого на медицински организации.

Олег Мавромати зашива китките и краката ми за металната конструкция с помощта на хирургически конец. Аз говоря по време на целия пърформанс, обяснявайки смисъла и историята му, както и невъзможността едно мъжко тяло да бъде универсален образ на човечеството, всъщност представляващо широка палитра от разнообразни тела и идентичности.

В началото на действието аз  каня публиката да прави снимки с всички налични устройства – телефони, фотоапарати и камери. На публиката се позволява да се приближи до мене и да използва светкавици. Тази съвместна работа с публиката е елемент от всички мои последни пърформанси.  По този начин, аз реагирам на спецификата на дигиталните и интернет технологии, които позволяват на хората да създават свои собствени истории, новини в социалните мрежи, а така също и митологии.